Схеми сертифікації продукції ООВ ДП "НТЦ "АгроСЕПРО" НААН"

Номер схеми Схема за ДСТУ ISO/IEC 17067 Продукція, що сертифікується Назва робіт Документи, які видаються органом з сертифікації продукції Термін дії
Перевірка виробництва Сертифікація (оцінка) системи управління Випробування з метою сертифікації Технічний нагляд
1 Одиничний виріб Не проводиться Не проводиться Проводяться кожного виробу Не проводиться Сертифікат затвердження типу на кожний виріб До шести місяців
2 Партія продукції (виробів) Не проводиться Не проводиться Проводяться на зразках всієї номенклатури продукції або типових зразках однорідної продукції, відібраних в порядку і в кількості, встановлених ОС Не проводиться Сертифікат затвердження типу на партію продукції До одного року
3 5 Продукція, що випускається серійно Проводиться Не проводиться Проводяться на зразках продукції, відібраних в порядку і в кількості, встановлених ОС Проводиться шляхом нагляду за системою управління та виробництва продукції в порядку, встановленому ОС Сертифікат затвердження типу на продукцію, що випускається серійно До п’яти років
Більш детальну інформацію щодо процедур оцінки відповідності, вимог до документації та продукції Ви можете отримати на підставі звернення до ООВ ДП "НТЦ "АгроСЕПРО" НААН".

Runtime Site: 0.032121 s.

Attention! Errors are displayed. It is not safe!