Інформація

Публічна фінансова інформація:

 1. Баланс на 31 грудня 2017 року
 2. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)за 2017 рік
 3. Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік
 4. Звіт про власний капітал за 2017 рік

Орган з оцінки відповідності проводить роботи на відповідність Технічним регламентам:

 1. Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011р. №1367;

  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1367-2011-%D0%BF

 2. Технічний регламент щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011р. №1368;

  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1368-2011-%D0%BF

 3. Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 №785 (у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 631);

  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/785-2009-%D0%BF

 4. Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання,  затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від  29 жовтня 2009 року № 1149 (у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2012 р. № 810);

  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1149-2009-%D0%BF

 5. Технічний регламент безпеки машин, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62.

  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/62-2013-%D0%BF

Нормативно-правові документи:


Runtime Site: 0.025060 s.

Attention! Errors are displayed. It is not safe!