Права та зобов’язання Заявників

1.1 Заявник повинен виконувати усі умови процедур затвердження типу, встановлених Технічним регламентом затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів.

1.2 Заявник повинен на кожний транспортний засіб, який вводиться в обіг, надавати сертифікат відповідності затвердженому типу з посиланням на ДП «НТЦ «АгроСЕПРО» НААН», який видав сертифікат затвердження типу, а також зазначати в паспорті на транспортний засіб або наносити на табличку виробника кожного транспортного засобу номер сертифіката затвердження типу (знаку відповідності технічному регламенту).

1.3 Заявник зобов’язується вживати заходів до забезпечення відповідності транспортного засобу затвердженому типу та здійснення контролю за дотриманням такої відповідності. Забезпечує впровадження заходів щодо нових або змінених вимог, повідомлених органом затвердження типу.

1.4 Заявник зобов’язується невідкладно повідомляти Орган оцінки відповідності про:

- всі зміни в конструкції (складі) транспортного засобу, технології виготовлення, методах випробувань та контролю, правилах приймання, що намічаються, якщо такі зміни можуть вплинути на відповідність транспортного засобу підтвердженим  вимогам;

- отримання сертифіката на систему управління якістю;

- втрату чинності сертифікатом на систему управління якістю та зміну сфери її застосування - за наявності такого сертифіката;

- зміни стосовно керівництва та осіб, яких уповноважено підписувати сертифікати відповідності затвердженому типу – не пізніше ніж за 10 робочих днів до запланованої дати впровадження змін;

- зміну юридичного, комерційного, організаційного статусу або права власності;

- зміну адреси, в тому числі адреси виробництва.

1.5 Заявник повинен забезпечити представникам Органу оцінки відповідності безперешкодний доступ до місць виробництва, контролю, випробувань та зберігання транспортного засобу для здійснення нагляду за функціонуванням системи управління якістю у виробника та відбирання зразків транспортних засобів для проведення перевірок і випробувань відповідно до плану перевірки.

1.6 Заявник зобов’язується зберігати задокументовані результати випробувань не менш як 10 років з дня їх проведення і надавати на вимогу представникам Органу оцінки відповідності.

1.7 Заявник зобов’язується здійснювати оплату всіх робіт з оцінювання та наглядання. Вартість робіт визначається окремими договорами на кожну конкретну роботу.

1.8 Заявник має право використовувати інформацію щодо проходження транспортним засобом процедур затвердження типу з метою реклами.

1.9 Заявник зобов’язується не використовувати затвердження типу та знаку відповідності технічному регламенту транспортного засобу таким чином, щоб зіпсувати репутацію ДП «НТЦ «АгроСЕПРО» НААН» і не робити будь-яких заяв щодо затвердження типу та знаку відповідності технічному регламенту транспортного засобу, які Орган оцінки відповідності може розглядати як введення в оману або несанкціоновані.

1.10 Якщо Заявник надає копії документів з затвердження типу іншій стороні, він повинен забезпечити відтворювання цих документів в їх цілісності.

1.11 Заявник зобов’язується вживати відповідних заходів щодо таких скарг і будь-яких недоліків, які можуть вплинути на відповідність продукції затвердженому типу, виконані дії документує.

1.12 Заявник має право подавати апеляцію до Органу оцінки відповідності з усіх розбіжностей, пов’язаних з оцінкою та підтвердженням відповідності продукції.